Golfhuse

Husandel

Hvad forstår man ved en husandel i Himmerland Golf & Spa Resort?

Kan man ikke bruge sit golfhus 52 uger om året – kan man i stedet købe en andel – eller måske 2 – af et hus og på den måde få fuld rådighed over huset i et antal uger hvert år.
Huset er opdelt i 10 andele, som er benævnt fra andel A til andel J. Hver andel disponerer over huset 5 uger hvert år og disse uger er fordelt efter en særlig kalender, hvor ugerne flytter sig år for år, således at alle andele over en 10 års periode har haft alle årets uger til dispostition.
Helt enkelt kan man sige, at hvis f.eks. andel A i år har uge nr. 5, 15, 25, 35 og 45 så vil andelen næste år have uge 6, 16, 26, 36 og 46.
Hver ejer har sit eget skøde på sin andel af huset – fuldstændig som ved al anden ejendom i Danmark. Andelen købes kontant og der kan ikke optages lån i de enkelte andele.
Nogle af disse 5-ugers andele er delt op i 2, således at disse 2 halve andele har skiftevis 2 eller 3 uger hvert år.
I hvert hus er der en ejerforening, der indenfor kredsen beslutter om driften af huset og en af ejerne vælges som formand og talsmand overfor Centeret i HGCC.
Ejerforeningen har en administrationsaftale med HGSR, der bl.a. sørger for løbende eftersyn af huset, rengøring efter hvert ophold og for afregning af elforbruget.
Ejerforeningen udarbejder hvert år et budget til dækning af alle ejendommens udgifter og hver andel indbetaler så 1/10 af dette beløb – normalt med månedlige indbetalinger.

Spørgsmål og svar om husandele i Himmerland Golf & Spa Resort!

Princippet er enkelt – man køber en procentdel af et fritidshus og kan derfor disponere over huset i det antal uger, der svarer til den procentdel, man har købt.

Man kan med andre ord nøjes med at købe det antal uger, som man mener, at man kan få brug for og har derfor ikke et dyrt fritidshus stående ubenyttet i 40-45 uger om året!

Faktisk kun til at betale andelens procentvise andel af ejendommen omkostninger. Hvor meget og hvor lidt man bruger ugerne er op til en selv. Men man kan frit disponere over ugerne til eget brug, udlån til familie, udlejning til venner eller gennem centeret eller til at bytte med gennem RCI.

Under ”Andele til salg” er anført hvad fællesomkostningerne er for den pågældende andel.

Ejerne har indgået en administrationsaftale med Centeret (HGSR A/S), der hver uge på skiftedagen lader viceværten gå huset igennem for at kontrollere, at alt er i orden.

Huset rengøres efter hvert ophold – og her kan man vælge selv at gøre det ved afrejse eller ved at bestille og betale for rengøring hos personalet i receptionen.

Vil man slippe for at medbringe linned (sengelinned, håndklæder og viskestykker) kan man bestille linnedpakker – også i receptionen.

Ved ankomst til HGSR henter man en nøgle til huset i receptionen i centeret og ved afrejse afleverer man den sammesteds. Her afregner man også den el, man har brugt under opholdet.

Nemmere kan det ikke være.

Det fremgår af en særlig kalender, der er udarbejdet i samarbejde med RCI. Her kan alle se, hvilke uger deres andel har frem til udgangen af 2030.

Se kalenderen HER

Har andelen et år uge nr. 5, 15, 25, 35 og 45 vil man næste år have uge 6, 16, 26, 36 og 46 og på den måde vil alle andele over en 10-års periode have disponeret over alle årets uger. Alle andele er derfor lige attraktive.

Byttedagen er for de fleste huse lørdag med ankomst efter kl. 14.00 og afrejse den følgende lørdag kl. 11.00.

Nogle huse har for at kunne bruge en hel week-end valgt fredag som byttedag.

Alle ejere er automatisk medlem af en lille ejerforening med en af ejerne som formand til at repræsentere foreningen overfor centeret og andre.

Alle kender naturligvis de andres navne og adresser og i mange af husene foregår der mange bytninger af uger internt mellem ejerne, bl.a. for at kunne få 2 uger efter hinanden.

Formanden sørger også for at passe økonomien, men da alle betalinger i dag sker automatisk er det en overkommelig opgave.

Hver ejer har sit eget ganske almindelige tinglyste skøde på sin del af ejendommen! Fuldstændig som på al anden fast ejendom i Danmark.

På alle husene er der tinglyst en deklaration, der udover at forbyde pantsætning og låneoptagelse i de enkelte andele også indeholder en bestemmelse, der sikrer de øvrige ejere såfremt en af ejerne misligholder sin pligt til at betale fællesudgifter.

Der er i de fleste huse et mindre realkreditlån og ved købet af en andel indtræder køber forholdsmæssigt som debitor i restgælden på lånet. Da terminsydelserne på lånet er indeholdt i fællesudgifterne, skal restgælden på lånet medregnes i købesummen – så her bliver den kontante udbetaling mindre men fællesudgifterne lidt højere.