Golfhuse

Finansiering

3% Finansiering uden afdrag

Princip om Finansiering
Tilbud om Finansiering.
(dette er et eksempel af hvordan finansieringen ser ud)
I forbindelse med den d.d. indgåede købsaftale vedrørende ejendommen:
Matr. Nr. 1 LZ, Lille Sjørup By, Flejsborg
Beliggende: Golfsvinget XX, 9640 Farsø
Køber:
Sælger
Med overtagelse den:
Købesum: kr. 800.000
Depositum: kr. 100.000
Restkøbesum: kr. 700.000
Vilkår
Ønsker køber, at restkøbesummen skal finansieres gennem NJK2ApS, CVR 32 771 629, Sødalsparken 18, 8220 Brabrand
Som Himmerland Golf & Spa Resort A/S har indgået samarbejdsaftale med, på følgende vilkår:
Fast rente: 3% p.a. uden afdrag.
Yderligere: Ydelsen betales kvartalsvis med kr. 5.250 hver 1. Januar, 1. April, 1. Juli og 1. Oktober.
Der gives underpant i ejerpantebrev lydende på lånebeløbet, tinglyst anmærkningsfrit med første prioritet i ejendommen.
Gældsbrevet forfalder automatisk til fuld indfrielse 10 år efter effektuering, ved ejerskifte eller ved misligholdelse.
Alle betalinger foregår over PBS.
Udover den kontante udbetaling på 10% af handelsprisen, dog minimum kr. 100.000,- til Golfhuse Himmerland ApS, betaler køber alle omkostninger i forbindelse med oprettelse og tinglysning af pantebrevet.
Disse omkostninger udgør p.t. 1,5 % i stempelomkostning, kr. 1.660,- i fast tinglysningsafgift.
Stiftelsesprovision DKK 10.000,- betales af debitor og modregnes ved udbetaling af provenuet. Provenuet udbetales til sælgers advokat.
Pantebrevet udfærdiges sammen med skødet af den berigtigende advokat.
Der er fra kreditors side forbehold for almindelig kreditgodkendelse af debitor, der ikke må være registreret som dårlig betaler i eks. RKI.

Lad os tage en snak om dine drømme

Med 360 huse, og en af scandinavies smukkete golfbaner er Golfhuse Himmerland det helt rigtige valg, hvis hjertet banker for golf og smuk natur. Vi har mange år erfaring og kan garantere dig en service i top klasse.